Nasza placówka jest prywatną placówką, która jest wpisana do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Prezydenta Miasta Świdnica.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:30

Niepubliczny Klub Dziecięcy Tęczowa Przystań został objęty dotacją z Gminy Miasta Świdnica.

Oferujemy czesne i karnety dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i ich rodziców.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO „TĘCZOWA PRZYSTAŃ”

Naszym dzieciom zapewniamy

 • zajęcia adaptacyjne ,
 • z chustą klanza,
 • wychowawczo-dydaktyczne,
 • manipulacyjno - konstrukcyjne,
 • kulinarne,
 • rytmikę,
 • muzykoterapię,
 • plastykę,
 • przyrodę,
 • bajkoterapię,
 • dogoterapię,
 • edukację zdrowotną.

Wyprawka dla dzieci do 3 lat:

 • Butelka ze smoczkiem lub „kubek niekapek”
 • Smoczek – gryzaczek ( o ile dziecko używa )
 • Środki higieny osobistej - pieluchy jednorazowe i chusteczki pielęgnacyjne,
 • Odzież na zmianę
 • Piżamka
 • Kapcie, najlepiej zapinane na rzepy
 • Śliniaki
 • Ręcznik
 • Ulubiona Przytulanka dziecka
Prosimy aby, w miarę możliwości, wszystkie rzeczy dziecka były opisane tak aby można było rozpoznać do kogo należą.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Gmina Miasto Świdnica udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Klubie dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,25 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miasto Świdnica umową Klub dziecięcy zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy Miasta Świdnicy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,25 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856 28 52, e-mail: u.larecka@um.swidnica.pl